Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu

Biznesplan jest podstawą w przypadku, gdy chcemy założyć własną działalność gospodarczą. Dlaczego jest to takie ważne by mieć takowy biznesplan, ale również by był to biznesplan przygotowany w stu procentach profesjonalnie? Przede wszystkim takowy biznesplan zawiera dokładne informacje na temat tego, w jaki sposób chcemy zabrać się do realizacji naszego marzenia o własnej firmie. Mamy tu do czynienia z informacjami opisanymi w języku finansów, czyli co będzie kosztowało ile. Oprócz tego biznesplan powinien zawierać szczegółowe informacje odnoście sytuacji na danym rynku i sposoby na to by na takowym rynku zaistnieć. Warto też pamiętać o prognozach rozwoju i pomysłach na rozwiązanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z wieloma ważnymi punktami, które profesjonalny biznesplan zawierać powinien. Do czego może nam posłużyć takowy biznesplan oprócz oczywiście prowadzenia naszej firmy? Przede wszystkim dobrze sporządzony biznesplan może być przydatny przy staraniu się o pomoc z różnych programów finansowego wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną firmę. Nie inaczej będzie przy staraniach o kredyty bankowe na podobne cele. W takim wypadku biznesplan może być naszą główną kartą przetargową. Warto, więc poświęcić na to nieco więcej czasu.

Koszt prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Co w takim wypadku składa się na koszt prowadzenia działalności tego typu? Przede wszystkim może to być koszt związany z codziennym funkcjonowaniem firmy. Mowa tu o kosztach wykonywanej pracy, materiałach czy mediach takich jak prąd, gaz, ogrzewanie czy Internet. Kolejne koszty to te związane dosłownie z wykonywanymi czynnościami w ramach głównej działalności firmy. Inne koszty związane są z samą pracą, a zatem ze stworzeniem i utrzymaniem miejsca pracy. Jeżeli jest to jednoosobowa forma działalności gospodarczej możemy dowolnie kształtować swój zysk, czyli określić czy zarobione pieniądze przejdą na nasze osobiste konto czy zostaną wydane na przykład na inwestycje. Jednak w przypadku, gdy zatrudniamy innych pracowników musimy liczyć się z tym, iż zmuszeni będziemy, co miesiąc wypłacać zapisane w odpowiednich umowach pensie czy tym podobne. Aby zmniejszyć koszty związane z pracą wielu pracodawców decyduje się na zaoferowanie swoim pracownikom umów typu umowa zlecenie czy umowa o pracę. Dzięki temu nie muszą płacić wysokich składek jak w przypadku umowy o pracę czy to na czas określony czy na czas nieokreślony. W takim wypadku by zachęcić pracowników mogą zaoferować im wyższą zapłatę dostępną na przysłowiową rękę.

Zatrudnianie nowych pracowników

W kontekście prowadzenia własnej firmy warto wspomnieć o sprawach związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Zasadniczo istniej kilka rozwiązań pranych na podstawie, których możliwe jest zatrudnianie nowych pracowników. W tym artykule skupimy się na trzech rozwiązaniach. Mowa tu o zatrudnieniu w oparciu o umowę o racę, umowę zlecenie i umowę o dzieło. Zacznijmy od umowy o dzieło i zlecenie. W takim wypadku pracodawca płaci tylko za wykonaną pracę. Umowy te się między sobą nieco różnią tym niemniej na potrzeby tego pobieżnego opisu można je potraktować jak bardzo podobne. Osoba zatrudniona na takową umowę może otrzymać wyższe wynagrodzenie, ponieważ koszty dla pracodawcy związane z miejscem pracy są o wiele niższe niż w przypadku wspominanej wcześniej umowy o pracę. Nie musi on na przykład płacić za pracownika żadnych składek. Przejdźmy teraz do umowy o pracę. Może to być umowa na czas określony lub na czas nieokreślony. Ważne jest to, iż w przypadku takowej umowy pracodawca jest zobowiązany do opłacania wszystkich składek za pracownika. Mowa tu o składkach zdrowotnych jak i składce na ubezpieczenie emerytalne. Podnosi to znacznie koszty stworzenia i utrzymania miejsca pracy, jakie musi ponieść pracodawca. Dlatego coraz częściej pracodawcy skłonni są zatrudniać nowych pracowników na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Prowadzenie firmy w Internecie

W Internecie możemy aktualnie znaleźć przeróżne informacje na praktycznie każdy temat. Nic, więc dziwnego, iż mamy do czynienia z wykorzystaniem Internetu do prowadzenia biznesu. W niniejszym artykule powiemy nieco o prowadzeniu firmy w Internecie. Mowa tu o firmach, których działanie skupia się na Internecie. Czym może zajmować się, zatem takowa firma? W dużej mierze Internet jest świetnym miejscem na reklamę innych podmiotów gospodarczych. Dlatego też wiele firm w branży internetowej zajmuje się właśnie reklamą. Może to być na przykład działalność oparta na tworzeniu stron internetowych. Jest to bardzo popularne zajęcie. Jednak samo stworzenie i uruchomienie strony internetowej to tylko początek. Do tego dochodzi potrzeba odpowiedniego wypromowania strony w Internecie tak by osiągnąć upragniony cel, a mianowicie rozreklamować zawartość strony. Mowa tu o pozycjonowaniu stron internetowych. Jest to zajęcie związane stricte z Internetem i pracą w środowisku internetowym. Wiele firm oferuje swoim klientom usługi kompleksowe. Oznacza to, iż mamy tu do czynienia z szeregiem prac począwszy od zaprojektowania, zbudowania i uruchomienia strony Internetowej aż po jej skuteczne pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz inne formy reklamy. Oczywiście to tylko przykład prowadzenie działalności i firmy w Internecie.

Zalety i wady outsourcingu

W naszym artykule zastanowimy się krótko nad zaletami, ale również nad wadami outsourcingu. Zacznijmy od zalet. W takim wypadku wiele osób wymienia tylko zalety mówiąc, iż takowy układ, w którym część prac danej firmy wykonuje inna na zlecenie tej pierwszej wad nie posiada. Oczywiście wszędzie, a więc i tu możemy takowe wady znaleźć. Ale jak już wspominaliśmy zaczniemy od spraw określanych, jako zalety. Przede wszystkim mowa tu o oszczędnościach. Zlecając wykonanie prac biurowych czy na przykład prowadzenie księgowości firmom zewnętrznym oszczędzamy z jednej strony na pensji dla pracownika, którego trzeba by zatrudnić do takowego zadania, a z drugiej strony na zakupie odpowiedniego sprzętu w tym sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania. Wszystko to wypada automatycznie z prognozy kosztów. Pozostaje nam tylko zapłacić abonament za prowadzenie naszych spraw przez firmę zewnętrzną. Poza tym oszczędzamy czas. W przypadku, gdy prowadząc jednoosobową formę działalności gospodarczej wszystko musimy zrobić samodzielnie takowe rozwiązanie może być znakomitym pomysłem. Jakie mogą być na koniec wady? Otóż, jeżeli źle wybierzemy firmę, której zlecimy księgowość czy tym podobne sprawy możemy mieć problem, z jakością lub terminowością danej pracy. Warto, więc wybierać rozsądnie. Tak czy inaczej wiele przemawia za outsourcingiem.

Licencje i koncesje na działanie

Większość form działalności gospodarczej, a dokładnie rzecz biorąc rzeczy, którymi możemy się zajmować w naszej firmie nie wymaga specjalnych zezwoleń. Jednak mamy do czynienia również z takimi, które wymagają odpowiednich zezwoleń. Mowa tu o wymienionych w tytule niniejszego artykułu koncesjach i licencjach. Jakie działalności mogą być ograniczone przez potrzebę uzyskania takowych koncesji czy też licencji? Otóż mamy tu do czynienia z całkiem sporą grupą czynności. W niniejszym artykule wymienimy kilka przykładowych. Przede wszystkim warto w takowym kontekście wspomnieć o koncesjach na poszukiwanie, rozpoznawanie czy wydobycie surowców naturalnych. Może być tu mowa o gazie ziemnym czy ropie naftowej. Oczywiście przetwarzanie i sprzedawanie takowych surowców czy powstałych z nich paliw również podlega odpowiednim koncesjom. Inną sprawą jest produkcja, przechowywanie i sprzedaż materiałów wybuchowych, amunicji i broni. Tu również mamy do czynienia z potrzebą posiadania specjalnych koncesji. Co jeszcze może być licencjonowane? Otóż jak się okazuje należy posiadać odpowiednią licencję na przewóz osób zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z przewozem lotniczym. Ważne jest również to, iż licencja, a dokładnie koncesja jest wymagana na nadawanie audycji radiowych oraz telewizyjnych. Jak już wspominaliśmy są to jedynie przykłady.

Reklama i promocja działalności

Jedną z podstaw do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu firmy czy to w branży produkcyjnej czy też usługowej jest odpowiednie rozreklamowanie takowej działalności. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Tak czy inaczej reklama oraz promocja to bardzo ważna sprawa przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Bez niej trudno byłoby zdobywać nowych klientów. Jak można zareklamować swoją firmę czy też inną formę prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej? Przede wszystkim można pomyśleć o mediach. Jednak reklama w telewizji może być droga. Dlatego też można pomyśleć o reklamie w Internecie. W tym przypadku możemy mieć do czynienia ze znacznie mniejszymi kosztami. Obecnie Internet jest prawie w każdym domu czy miejscu pracy. Dostęp do sieci ma coraz więcej osób. Dlatego dzięki Internetowi w krótkim czasie możemy dotrzeć do wielu klientów. Doskonałą formą reklamy w Internecie może być własna strona internetowa. Jak się okazuje założenie takowej strony powinno być w interesie praktycznie każdego przedsiębiorcy. Dzięki takowej stronie każdy, kto ma dostęp do Internetu może zobaczyć, co dana firma sobą reprezentuje, czym się zajmuje i jaka jest jej oferta. Jednak samo założenie strony może nie wystarczyć. Aby takowa strona mogła nas reklamować sama musi być znana internautom. W takim wypadku najpierw musimy zacząć od wypromowania strony. Doskonałym sposobem jest tu pozycjonowanie stron internetowych.

Outsourcing usług biurowych

W niniejszym artykule poruszymy bardzo ważną sprawę związaną z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Będzie mowa o tytułowym outsourcingu usług biurowych. Zacznijmy od wyjaśnienia, co kryje się pod angielską nazwą outsourcing. Otóż w największym uproszczeniu polega to na zleceniu innej firmie pewnych działań, które pierwotnie mogłyby być wykonane przez zleceniodawcę. Takowe zlecenie danego zadania innej firmie ma na celu zaoszczędzenie czasu i środków, które będzie można przeznaczyć na główną działalność. W przypadku outsourcingu, o którym wspominamy w tytule niniejszego artykułu mowa jest o zleceniu innym podmiotom części lub całości prac biurowych. Można tu również mówić o tak zwanych wirtualnych biurach. Przejdźmy do sedna sprawy. Co można zlecić w ramach outsourcingu biurowego innym podmiotom? Przede wszystkim prowadzeni spraw związanych księgowością, a także z codziennymi sprawami biurowymi. Może to być prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie poczty, a także połączeń przychodzących. Jak się okazuje może to obejmować również wykonywanie połączeń wychodzących jak i obsługę poczty wychodzącej. Wszystko zależy od tego, na co zdecydują się osoby zarządzające daną firmą i jak dużo kompetencji będą skłonne oddać w zewnętrzne ręce. Mimo iż będziemy zmuszeni za to wszystko zapłacić to i tak możemy zaoszczędzić. Nie zużyjemy przecież żadnych środków. Nie będziemy zmuszeni tworzyć nowych miejsc pracy czy kupować nowego sprzętu komputerowego i biurowego.

Prowadzenie rachunkowości w firmie

Rachunkowość jest bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy. W takim wypadku mówimy o szeregu różnych obowiązków, które należy wypełnić by z jednej strony nie mieć problemów z funkcjonowaniem firmy, a z drugiej nie musieć obawiać się kontroli skarbowej czy podatkowej. Jak się okazuje mamy do czynienia z szeregiem różnego rodzaju zagadnień, jakie trzeba poruszyć w kontekście prowadzenia takowej rachunkowości. Zwróćmy uwagę na to, iż zasadniczo rachunkowość składa się z trzech głównych dziedzin. Mamy tu, więc do czynienia z księgowością, kalkulacją oraz sprawozdawczością. W codziennym prowadzeniu własnej nawet najmniejszej firmy bardzo ważne jest odpowiednie i przede wszystkim rzetelne prowadzenie spraw księgowych. Jest to również ważne w kontekście corocznego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego, a także ze sprawami związanymi z zapłatą lub zwrotem zapłaconego podatku VAT. Właśnie sprawy podatkowe są bardzo ważne w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej i prowadzenie księgowości związanej z takową firmą. Jeżeli nie możemy lub nie potrafimy takowej księgowości i rozliczeń prowadzić samodzielnie zawsze możemy zlecić to firmom zewnętrznym specjalizującym się w prowadzeniu tego typu spraw dla innych podmiotów. Może to być wygodne jak i opłacalne.

Pożyczki, pozabankowe dla firmy

W bankach mamy do czynienia z szeregiem różnego rodzaju produktów skierowanych do klientów biznesowych, czyli do firm i tym podobnych. Jednak podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych tak i w przypadku wspominanych klientów biznesowych mogą wystąpić problemy uniemożliwiające zaciągnięcie kredytu w bankach. W dużej mierze może to być problem związany z historią kredytową oraz już posiadanymi zobowiązaniami. Banki bardziej rygorystycznie podchodzą do tego rodzaju zagadnień. Jednak w przypadku omawianych instytucji pozabankowych możemy mieć do czynienia z bardziej liberalnym podejściem. Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych podmioty pozabankowe są skłonne udzielać zobowiązań podmiotom gospodarczym, które nie mają aż tak dobrze wyglądającej historii kredytowej jak i nie mają tak płynnej sytuacji, jeżeli chodzi o obecne zobowiązania. W przypadku instytucji pozabankowych firmy mogą liczyć na stosunkowo wysokie pożyczki. Wadą jest tu jednak to samo, co w przypadku wielokrotnie wspominanych już pożyczek dla klientów indywidualnych. Mowa tu oczywiście o wysokości kosztów takowej pożyczki, na które w dużej mierze składają się oprocentowanie czy na przykład marża oraz inne dodatkowe opłaty. Przez to koszt kredytu może znacznie wzrosnąć w porównaniu do kosztów kredytów bankowych.