Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Założenie firmy za granicą

Chcąc rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze możemy założyć naszą firmę czy też tym podobną formę w kraju. Jednak część osób decyduje się na wybór innych krajów. Dlaczego tak jest? Zacznijmy od tego, iż rząd chce ukrócić tego typu działalność. Ogólnie chodzi tu o to, iż dana firma działa i zarabia na rynku krajowych, czyli w Polsce, a podatki odprowadza w innym kraju. Właśnie podatki są tu bardzo ważnym elementem wpływającym na to, iż część firm ma swoje siedziby nie w Polsce, a na przykład na Cyprze. Takowe kraje są często zwane rajami podatkowymi. Założenie firmy w takowym przysłowiowym raju jest bardzo proste. Może to być wizyta w jednym urzędzie. Wszystko możemy załatwić w krótkim czasie to również skłania przedsiębiorców do wyboru takowego rozwiązania. Jednak podstawą jest tu opodatkowanie. Jest ono, bowiem o wiele niższe i prościej naliczane niż na przykład w naszym kraju. Takową firmę możemy założyć samodzielnie, lecz nie każdy będzie od razu mógł skutecznie rozeznać się w przepisach innego kraju czy nawet w języku. W takim wypadku zawsze możemy skorzystać z pomocy innych firm. Mowa tu o firmach pośredniczących w zakładaniu działalności gospodarczej. Podobnie jak jest to możliwe w kraju również tu możemy takową gotową firmę kupić. Jak zatem widać wcale nie jest to takie trudne jak mogłoby się wydawać.

Zakładanie firmy w kraju

Zakładając firmę w kraju musimy wiedzieć, iż nie jest to jedyne rozwiązanie. Mimo różnych problemów wciąż część biznesmenów i przedsiębiorców chcąc zaoszczędzić zakłada swoją działalność gospodarczą w innych krajach. Mowa tu o tak zwanych rajach podatkowych. Jednak o takowych rozwiązaniach oraz ich zaletach oraz wadach powiemy innym razem. Wróćmy do głównego tematu, a mianowicie do zakładania firm w kraju. Ogólnie rzecz biorąc mamy tu na myśli formalności, jakie trzeba w tym przypadku wypełnić. W prawie mamy dokładnie określone, jakie dokumenty należy złożyć, w jakich urzędach i w jakich terminach by założyć określoną działalność gospodarczą. Na przykład przy zakładaniu najprostszej formy działalności jednoosobowej będziemy musieli złożyć odpowiednie wnioski i formularze w urzędzie miasta czy też urzędzie gminy, urzędzie skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym możemy mieć do czynienia z dodatkowymi formalnościami, jeżeli na przykład będziemy zainteresowani prowadzeniem działalności koncesjonowanej. Co ciekawe część formalności takich jak wysłanie wniosku o założenie firmy czy dokładnie rzecz biorąc działalności gospodarczej możemy załatwić drogą elektroniczną wysyłając odpowiedni formularz przez Internet. Jest to wygodne rozwiązanie pozwalające oszczędzić nam czas.

Kursy i szkolenia dla przedsiębiorców

Kursy i szkolenia mogą mieć ogromne znaczenie w kontekście prowadzeni własnej działalności gospodarczej. Mowa tu zarówno o szkoleniach i kursach dla osób prowadzących własną jednoosobową działalność gospodarczą, jaki i o podobnych zajęciach dla właścicieli czy pracowników większych podmiotów gospodarczych. Mogą to być również szkolenia dla osób poszukujących pracy i chcących rozszerzyć w tym celu swoje kwalifikacje. Jednak w przypadku tego artykułu skupimy się na tym, co zostało wspomniane w tytule, czyli na kursach i szkoleniach dla przedsiębiorców. Często są to kursy dla osób, które dopiero zaczynają lub planują rozpoczęcie swojej przygody z własną firmą. Czego zatem można się nauczyć na takowych zajęciach i kto takowe szkolenia finansuje? Zacznijmy od drugiej części postawionego przed chwilą pytania, a mianowicie o kwestie finansowe. W takim wypadku mamy do czynienia z szeregiem różnego rodzaju projektów, które sponsorowane są z różnych instytucji zajmujących się rozdysponowywaniem środków unijnych. Wróćmy teraz do konkretnych szkoleń. Czego zatem możemy się na takowych szkoleniach nauczyć? Przede wszystkim mogą to być podstawy przedsiębiorczości. Ogólnie rzecz biorąc mamy tu na myśli zagadnienia związane z prowadzeniem firmy, a także spraw księgowych czy rachunkowych. Wszystko to może przydać się w prowadzeniu firmy, na co dzień.

Pomoc z urzędu pracy

Urząd Pracy kojarzy się nam zazwyczaj z poszukiwaniem pracy. Niema w tym nic dziwnego, ponieważ takowe zadanie jest jego głównym. Jednak nie tylko rejestracja osób bezrobotnych i poszukiwanie pracy należy do zadań takowego urzędu. Inną formą działalności związanej z rynkiem pracy jest wspieranie aspiracji osób chcących założyć własną firmę. W dużej mierze może tu być mowa o zakładaniu jednoosobowych form działalności gospodarczej. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia urzędów. Dlatego też możemy się spotkać z szeregiem pomysłów na to jak takowym osobom pomóc. Może to być na przykład pomoc finansowa. W takim wypadku możemy otrzymać pomoc, której nie będziemy zmuszeni zwracać. Warunkiem jest tu utrzymanie danej firmy na rynku minimalnie przez okres jednego roku. Jednak nie tylko pomoc finansowa się tu liczy. Mogą to być różnego rodzaju kursy jak i szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, spraw księgowych czy podatkowych. Mogą to być również kursy pozwalające zdobyć nowe umiejętności oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Zwłaszcza w przypadku osób starszych możemy spotkać się z dużym zapotrzebowaniem na kursy obsługi komputerów i tym podobne rozwiązania. Jak zatem widać również urząd pracy może nam pomóc w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Pomoc unijna dla przedsiębiorców

Programy unijne mają za zadanie wspierać biedniejsze kraje Unii Europejskiej. W naszym kraju również mamy do czynienia z wieloma różnymi programami, które mają nam pomagać w równaniu do najbardziej rozwiniętych członków unii. W takim wypadku mamy do czynienia z projektami i programami, które mają za zadanie wspierać przedsiębiorczość. Z jednej strony mają zachęcać ludzi do zakładania i rozwijania firm, a z drugiej służyć pomocą nie tylko finansową, ale również logistyczną czy naukową. Ogólnie rzecz biorąc pomoc może polegać na oferowaniu w ramach różnego typu programów wsparcia finansowego. W tym przypadku możemy starać się o dotacje na już działające firmy jak i o finansowanie założenia takowej firmy. Popularne jest wspieranie jednoosobowych działalności gospodarczych. Takowe pieniądze mogą być udostępniane bezzwrotnie. Należy jedynie spełnić określone warunki, jakie zapisane są w zasadach funkcjonowania danego programu. Jednym z częstych warunków jest utrzymanie danej firmy na rynku przez określony czas na przykład prze jeden rok. Poza pomocą czysto finansową możemy się spotkać z wieloma kursami i szkoleniami w czasie, których zainteresowane osoby mogą zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje i dowiedzieć się na przykład jak zarządzać firmą. Jak zatem widać pomoc unijna może być bardzo przydatna.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak widzimy w tytule będzie tu mowa o jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest to w dużej mierze najprostsza z form przedsiębiorczości. Zgodnie z nazwą mamy tu do czynienia z jedną osobą, która zajmuje się całą działalnością danej firmy. Bardzo często są to firmy oparte na sprzedaży, czyli na przykład różnego typu sklepy. Aby złożyć takową najprostszą formę jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy stosunkowo niewiele. Ogólnie rzecz biorąc założenie takowej firmy może się odbywać poprzez zgłoszenie jej do urzędu gminy czy miasta, Urzędu skarbowego i oczywiście do struktur Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Nie obędzie się tu bez drobnych opłat i poświęcenia czasu na wizytę w urzędach. Jak się okazuje część spraw możemy załatwić przez Internet wysyłając odpowiednie formularze właśnie drogą elektroniczną. W takowym wypadku mamy do czynienia z zaoszczędzeniem czasu w ewentualnych kolejkach. Do założenia jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej, a zatem i do jednoosobowej firmy niezbędne są pieniądze. Możemy je wyłożyć z przysłowiowej własnej kieszeni jak i sięgnąć po kredyty bankowe. Możemy również ubiegać się o dotacje z programów wspierających przedsiębiorczość. Takowa forma zatrudnienia jest wspaniałym lekiem na bezrobocie, dlatego cieszy się poparciem rządzących i programów wsparcia dla przedsiębiorczości.

Pomoc w prowadzeniu firmy

W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z jednej strony może to być pomoc odpłatna, czyli taka, którą mogą świadczyć firmy prywatne. Z drugiej jednak strony mamy różnego rodzaju programy unijne i rządowe, które wspierają pomoc nieodpłatną. W przypadku firm zewnętrznych możemy mieć do czynienia przede wszystkim z możliwością zlecenie danej firmie czynności, które normalnie dany podmiot mógłby wykonać samodzielnie. Jednak, jeżeli zlecimy takowe zadanie firmie zewnętrznej w końcowym rozrachunku będzie to nas kosztowało mniej, a zaoszczędzony czas oraz pieniądze będziemy mogli poświecić na rozwój głównej działalności naszej firmy. Takowe usługi firm zewnętrznych bardzo często wiążą się usługami prowadzenia biura czy księgowości lub ogólnie rzecz biorąc spraw rachunkowych. Jak się okazuje jest to tańsze rozwiązanie niż prowadzenie takowych spraw samodzielnie. Inną sprawą jest wspominana pomoc rządowa czy unijna. Tu możemy się natknąć na szereg kursów z zakresu na przykład księgowości czy przedsiębiorczości. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą lepiej poznać tajniki prowadzenia działalności gospodarczej lub mogą się na przykład nauczyć jak skutecznie pozyskiwać środki z dotacji i programów unijnych. Wspomniana tu pomoc finansowa również odgrywa ogromną rolę.

Kupno gotowej firmy

Na rynku mamy do czynienia z wieloma różnego rodzaju rozwiązaniami, które mogą nam pomóc w założeniu, a następnie prowadzeniu własnej działalności gospodarczej takiej jak własna firma czy przedsiębiorstwo produkcyjne. Jak się okazuje nie musimy nawet spędzać godzin w urzędach rejestrując naszą nową firmę. Możemy kupić już gotowy podmiot gospodarczy. Na wspominanym już rynku mamy do czynienia z szeregiem różnego rodzaju podmiotów zajmujących się zawodowo zakładaniem działalności gospodarczych w celu ich późniejszej sprzedaży. Takowe firmy oferują swoim potencjalnym klientom tak zwane spółki czy też firmy czyste. Oznacza to, iż dany podmiot nigdy nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Dzięki temu nie ma żadnej historii ani żadnych zobowiązań. Jest gotowy do działań, ale nie prowadził jeszcze żadnej działalności. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Klienci kupując takową gotową i czystą spółkę lub firmę z jednej strony nie muszą samodzielnie załatwiać szeregu spraw urzędowych, a z drugiej strony dostają firmę, która nie ma żadnych negatywnych doświadczeń, czyli na przykład zadłużenia. Warto zastanowić się nad takowym rozwiązaniem. Może to być bardzo dobry pomysł na rozpoczęcie własnej przygody z prowadzeniem biznesu. Ważne jest to, iż tego samego rodzaju firmy zajmują się również usługami i pomocą w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Samodzielne zakładanie firmy

Jeżeli chcemy mieć własną firmę możemy takową firmę założyć samodzielnie. W takim wypadku wszystkie formalności będziemy zmuszeni załatwić samodzielnie. Jednak zawsze mamy do dyspozycji ofertę innych firm działających na rynku. Takowe firmy oferują swoim klientom pomoc w zakładaniu firm lub dosłownie sprzedaż już gotowej firmy. Jednak nie o tym chcieliśmy w niniejszym artykule mówić. Otóż ma tu być jak wskazuje tytuł mowa o samodzielnym zakładaniu działalności gospodarczej, czyli na przykład firmy. Co w takowym wypadku trzeba zrobić? Prześledźmy takowy proces ogólnie na przykładzie zakładania najprostszej formy działalności jednoosobowej. W takim wypadku musimy złożyć odpowiedni formularz w urzędzie miasta lub gminy. Kolejną sprawą jest złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Skarbowym. W ten sposób otrzymamy wszelkie numery potrzebne do funkcjonowania firm. Nie możemy zapominać również o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam również musimy się udać w celu zarejestrowania naszej działalności, a także wszystkich pracowników. W przypadku jednoosobowej działalności zgłaszamy tylko siebie. Jest to ważne w kontekście opłacania składki zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli będziemy mieli szczęście wszystkie niezbędne formalności załatwimy w ciągu jednego dnia lub nawet szybciej.

Kredyty na założenie firmy

Założeni firmy wiąże się z dość dużymi wydatkami finansowymi. Nawet, jeżeli mamy do czynienia tylko i wyłącznie z najprostszą formą jednoosobowej działalności gospodarczej to i tak na założenie takowej na pewno będzie potrzebne od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli nie mamy takowej sumy w kieszeni możemy zawsze ubiegać się o pomoc z różnych organizacji czy to rządowych czy też dysponujących środkami z programów unijnych. Jednak nie każdy załapie się na takową pomoc. W takim wypadku zawsze warto zastanowić się nad kredytami bankowymi. W bankach mamy do czynienia z odpowiednimi zobowiązaniami, dzięki którym będziemy mogli sfinansować założenie własnej działalności gospodarczej, czyli na przykład własnej firmy. Jednak przy ubieganiu się o kredyt należy pamiętać o dość rygorystycznych wymaganiach, jakie stawiają przed potencjalnymi kredytobiorcami banki. Mowa tu o badaniu zdolności kredytowej. Potrzebny będzie nam również konkretny opis tego, co zamierzamy z pozyskanym kredytem zrobić. W takim wypadku jest mowa o profesjonalnie przygotowanym biznesplanie. Bez takowego dobrze przygotowanego i przede wszystkim przemyślanego biznesplanu nie ma, co nawet udawać się do banku. Jest to jedna z podstaw w staraniu się o kredyty na założenie własnej firmy czy na przykład o kredyty inwestycyjne.